رد کردن لینک ها

محور های همایش دوازدهم


دبیرخانه دوازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

به گزارش سرکار خانم رفیعی پور دبیرعلمی دوازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور، محور های همایش دوازدهم به شرخ ذیل می باشد.

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

محور های همایش :

 • شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار
 • سم شناسی شغلی و ارزیابی ریسک بهداشتی
 • مدیریت ریسک و مدیریت بحران
 • ایمنی صنعتی و تجزیه و تحلیل علل حوادث صنعتی با رویکرد پیشگیرانه
 • مهندسی فاکتورهای انسانی و مدیریت آن در محیط کار
 • طب کار و ارتقاء سلامت شغلی
 • ارزیابی ریسک و مدلسازی پیامد در بهداشت حرفه ای و ایمنی
 • استاندارد سازی سیستم های مدیریتی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • مدیریت در ارائه خدمات بهداشت حرفه ای
 • اخلاق در بهداشت حرفه ای
 • فن آوری های نوین در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • ارتقای اقتصادی در سایه بهداشت حرفه ای
 • نقش مهندسی بهداشت حرفه ای در توسعه تکنولوژی های سبز

 

مهندسی بهداشت محیط

محور های همایش :

 • رویکردهای نوین در کنترل آلودگی های محیط زیست(هوا، آب و فاضلاب، صدا ، پسماند و …)
 • کیفیت آب و هوا با رویکرد ارتقاء سلامت
 • مدیریت بحران در محیط زیست
 • اثرات آلودگی هوا بر تغییر اقلیم
 • مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی
 • آلودگی و پالایش خاک
 • بهداشت و ایمنی اماکن عمومی، بیمارستان و مواد غذایی
 • نقش بهداشت محیط در تولید انرژی های تجدید پذیر
 • مدل سازی در تشخیص انتشار و کنترل آلودگی های محیط زیست
 • ارزیابی خطرات محیط زیست، مدیریت ریسک و اکوسیستم های طبیعی
 • بهداشت محیط زیست و اهداف توسعه پایدار

 

ارگونومی و سلامت در بلایا

محور های همایش:

 • ارگونومی فيزيکی
 • ارگونومی شناختی
 • ارگونومی سازمانی و مشارکتی
 • راهکارهای پیشگیری و کاهش اثرات بلایا و مشارکت اجتماعی در کاهش خطر
 • سلامت روانی – اجتماعی در حوادث و بلایا
 • اخلاق، عدالت و تعهد در حوادث و بلایا
 • ارگونومی محيطی
 • مدیریت اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی خطر حوادث و بلایا: چالش ها و راهکارها
 • اقدامات بشر دوستانه بین المللی و شناخت خطر حوادث و بلایا
 • نقش مدل سازی، آینده پژوهی، دانش و فناوری های نوین در شناخت خطر

 

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

محور های همایش :

 • سلامت معنوی در دستیابی به فرد، خانواده و جامعه سالم
 • سبک زندگی سالم و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی
 • خودمراقبتی برای حفظ سلامت
 • سلامت سالمندی
 • سلامت اجتماع محور و حاشیه نشینی
 • کنترل بیماری های غیر واگیر با سبک زندگی سالم
 • به کارگیری تئوریها و مدل ها در آموزش و ارتقای سلامت
 • رویکردهای نوین در توسعه سواد سلامت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی در ارتقای سلامت
 • آینده پژوهشی در آموزش بهداشت و ظرفیت سازی برای ارتقای سلامت

 

اپیدمیولوژی

محور های همایش:

 • اپیدمیولوژی و مدیریت بیماری ها و آسیب های اجتماعی
 • اپیدمیولوژی حوادث و بلایا
 • اپیدمیولوژی اجتماعی و مؤلفه های تعیین کننده سلامت
 • اپیدمیولوژی بالینی
 • اپیدمیولوژی و سلامت روان
 • نقش اپیدمیولوژی در ارزشیابی مداخلات بهداشتی، درمانی و ارتقای نظام سلامت
 • اپيدميولوژي و سیاستگذاری، ارزشیابی و عدالت در حيطه سلامت
 • نقش اپيدميولوژي در رفع چالش هاي بهداشتی
 • مدیریت داده­ها، اطلاعات و دانش در سیستم­های بهداشتی

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه