رد کردن لینک ها

نمونه گواهی همایش

دییرخانه دوازدهمین همایش دانشجویی تازه‌های علوم بهداشتی کشور 

نمونه گواهی بخش های مختلف همایش

گواهی ها داری کد پیگیری می باشند و همچنین توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، ریاست همایش و دبیرخانه همایش تایید و مهر خواهد شد.

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه